top of page

Kwaliteit

Forto is een lerende organisatie die continu opzoek is naar verbetering. We vinden het belangrijk om kritisch te zijn naar de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Zorg moet aansluiten bij de cliënt en diens hulpvraag. We vinden het ook belangrijk om goed te zorgen voor de medewerkers, want gelukkige medewerkers zorgen voor de juiste zorg.

 

Bij Forto werken we vanuit Krachtwerk. Vanuit dit gedachtengoed onderzoeken we samen met de cliënten waar zijn kwaliteiten, talenten en mogelijkheden liggen. We werken samen met de cliënt naar het vergroten van de eigen regie en zijn plek in de maatschappij. We betrekken (eventueel samen met partners) het eigen netwerk zo veel als mogelijk met als doel vergroten zelfredzaamheid en vergroten van de deelnemen in de maatschappij.

Fortofoto4.gif

Om bovenstaande acties te bereiken en kwaliteit van de werkprocessen te waarborgen:

 

  • Er wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgevingen die van toepassingen is op de geleverde diensten van organisatie;

  • Scholing: medewerkers en ZZP’ers worden getraind in de methodiek krachtwerk of worden hierin ondersteund;

  • Werkprocessen en kwaliteit van zorg zijn geborgd in een door Forto opgezet managementsysteem in overeenstemming met de eisen van ISO 9001.

  • Forto is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen die bijdragen aan groei van kwaliteit van zorg

  • Er wordt aan de hand van context-, stakeholder- en risicoanalyse nadrukkelijk gekeken naar het verbeteren van de organisatie.

  • De prestaties van de processen van de organisatie wordt gemonitord aan de hand van audits

  • Er wordt jaarlijks kwaliteitsdoelstellingen opgesteld om systematisch om verbetering mogelijk te maken.

Downloads
bottom of page