top of page

Aanbod

‘Forto kiest voor de meest kwetsbare

 in de samenleving. Juist nu!’

Individuele begeleiding

Heb jij een complex vraagstuk of is er sprake van meervoudige problematiek?

Weet de hulpverlening niet welke vervolg stappen nodig zijn om te komen tot de eigen regie? Staat de huidige zorg stil of is er sprake van achteruitgang?

Is er sprake van psychiatrische, LVB (licht verstandelijk beperking) en/of gedragsproblemen in combinatie met problemen op verschillende leefgebieden?

Bij Forto bieden we maatwerk. Net voor deze kwetsbare groep zorgen bieden we passende zorg voor elk vraagstuk. Waar een ander eindigt met zorg gaan wij verder.

Financiering

De financiering bij individuele ondersteuning wordt geregeld vanuit een aantal mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de indexering van de zorgvraag. Hierbij maken we veel gebruik van begeleiding vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) financiering en begeleiding vanuit WLZ (Wet Langdurige Zorg) op PGB (Persoons Gebonden Budget) basis.


 


 

Vragen of meer informatie nodig?

Neem contact op met Wendy

bottom of page