top of page

over forto

 

Forto staat voor kracht!

Sinds 2015 zetten wij ons in om zowel jeugdigen als volwassenen met psychiatrische problematiek, licht verstandelijke beperking , verslavingsproblematiek of een combinatie hiervan te ondersteunen.  Het streven is om jou sterker te maken of om je kracht terug te vinden.

Ons aandeel in jouw groeiproces is op maat gemaakt en zo intensief als nodig.

 

Uitgaan van kwaliteiten en mogelijkheden

Wij gaan uit van het feit dat ieder mens zijn eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden bezit. Samen met jou ontdekken en inventariseren we waar deze bij jou liggen. Jij kunt ze dan inzetten bij het bereiken van jouw doelen. Al doende leer je zo je plek in de samenleving in te nemen of te verstevigen.

Voor ons is een eventuele diagnose van minder belang. Jouw persoonskenmerken des te meer! Op basis van gelijkwaardigheid gaan we samen aan de slag. Ons werkgebied is jouw directe leefomgeving. Hier werken we aan een netwerk waar jij steun uit kunt putten maar ook steun aan kunt geven.

Ons motto hierin is “zo normaal als mogelijk, zo speciaal als nodig”.

Forto gebruikt de methodiek  “KRACHTWERK als leidraad.

 

blauw.png
blauw.png

‘Forto gaat uit van

de eigen kracht

van mensen.’

'Ieder mens telt.’

bottom of page