Algemene Informatie

Privacyverklaring

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt en de zorgorganisatie en staat daarmee hoog op de agenda bij Forto. Zorgorganisaties zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy te waarborgen. Dit kun je lezen in onderstaande document.

Beleidsverklaring

Bij Forto vinden wij het van zeer groot belang om kwalitatief goede zorg te leveren. Hoe wij dat doen en wat hierin onze belangrijkste speerpunten zijn lees je in onderstaand document.   

Klachtenprocedure

Mocht het voor komen dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kun je in onderstaand document lezen wat je kunt doen.

 

Forto

sterk in begeleiding

 

Postbus 15

6120 AA Born

m: info@forto.nu

 

t: +31[0]6 23 59 24 02  Wendy

t: +31[0]6 81 84 79 80   Roel

 

klachtenregelement