top of page

Algemene Informatie

Privacyverklaring

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt en de zorgorganisatie en staat daarmee hoog op de agenda bij Forto. Zorgorganisaties zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid.

Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy te waarborgen. Dit kun je lezen in onderstaande document.

Fortofoto4.gif


Beleidsverklaring

Bij Forto vinden wij het van zeer groot belang om kwalitatief goede zorg te leveren. Hoe wij dat doen en wat hierin onze belangrijkste speerpunten zijn lees je in onderstaand document.   
Klachtenprocedure

Mocht het voor komen dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kun je in onderstaand document lezen wat je kunt doen.

 
 

Jaarverslag Veilig Incidenten Melden (VIM)

Forto vindt het van belang dat er een open meldcultuur heerst, voor clienten als medewerkers, binnen onze organisatie. Daarom worden meldingen incidenten o.a. vastgelegd in het jaarverslag. In onderstaand document vind je verder informatie.

Clienttevredenheidsonderzoek 2020

Forto is een lerende organisatie en heeft in oktober 2020 een grootschalig clienttevredenheidsonderzoek verricht. Met als doel om de mening van de cliënten over de organisatie en hulpverlening door Forto vast te stellen en waar gewenst te verbeteren. Forto is in 2020 beoordeeld door haar cliënten met een 8.7.  In onderstaand document kun je het hele rapport lezen.

bottom of page